Usługi transportowe

Transport, czyli przemieszczanie osób lub rzeczy w przestrzeni przy pomocytrans2 konkretnych środków transportu. Transport Warszawa towarzyszył człowiekowi od postępu cywilizacji, ale dzięki globalizacji, w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie nabrał na znaczeniu.

Transport jest bardzo związany z pozostałymi działami gospodarki. Transport da się podzielić na dwie podstawowe kategorie, transport powietrzny i powierzchniowy.

Podział transportu:
I. Transport powietrzny – przede wszystkim transport lotniczy
II. Transport powierzchniowy
transport lądowy
– drogowy,
– kolejowy,
– rurociągowy,
transport wodny
– śródlądowy,
– morski.

W zestawieniu z logistyką oraz spedycją, transport Legnica wchodzi w skład branży transport-spedycja-logistyka, czyli TSL. A usługi transportowe uważa się za najbardziej dochodowe i przyszłościowe gałęzi gospodarki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s